מדיניות פרטיות

מאחר שחברת מאגק’ טאצ’  (להלן “החברה”) מכבדת את פרטיות הלקוחות באתר החברה שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-“האתר”), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מה הם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמש באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה ע”י המשתמש באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

 1. בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר שם וכתובת, מוצרים ושירותים שרכש, אמצעי התשלום ששימש אותו, וכיו”ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרישום לשירות באתר.
  חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם הפרטים.
  זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקרא המשתמש באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנה ועוד.
 2. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, החברה תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות או לרכישת המוצרים.
 3. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע (מלבד פרטי כרטיס האשראי) של החברה ובאחריותה. פרטי כרטיס האשראי של המשתמש אינם נשמרים במאגר של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר.
 4. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור המשתמש פרטים שגויים, לא תוכל החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אל המשתמש.
 5. במקרה שהמוצרים יחזרו בגלל פרטים מוטעים שנמסרו ע”י הלקוח, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. על כן, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 6. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת: לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
  לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים.
  כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש.
  המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
 7. החברה מעוניינת לשלוח למשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי, מידע כזה ישוגר למשתמש רק אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את ההסכמה ולחדול מקבלתו.
 8. החברה לא תמסור את הפרטים האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה את המשתמש אישית.
 9. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמש והמידע שנאסף על פעילותיו באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
  אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
  במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת פרטים.
  אם המשתמש יבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין.
  אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטים או מידע אודות המשתמש לצד שלישי.
  אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 10. אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
  יצוין שאותם “עוגיות” Cookies “משואות רשת” (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של גוגל אם המשתמש רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של גוגל יוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.
  דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם המשתמש ל יודע כיצד לעשות זאת, יוכל לבדוק  בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.
 11. החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן המשתמש צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשב המשתמש. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקיש המשתמש. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
 12. הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 13. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 14. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.