תקנון האתר

כללי

 1. אתר האינטרנט mgctouch (להלן:”האתר”) המופעל ע”י חברת מאג’ק טאץ’ משמש כחנות מקוונת  לרכישת מוצרי קוסמטיקה, טיפוח ואיפור על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן:”הלקוח“) ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.
 3. כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.
 4. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.
 5. התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.
 6. הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
 9. מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפונים ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.
 10. לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות הדואר האלקטרוני inbox.magictouch@gmail.com

השימוש באתר

 1. השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, כאשר מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).
 2. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
 3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
 4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

  כל המידע המפורט באתר הינו מידע מקצועי כללי, לצרכי העשרה בלבד. אין המדובר בהמלצה לרכישת מוצר כלשהו מתוספי התזונה באתר או בהצהרה לגבי יעילותם או תכונותיהם. תוספי התזונה באתר הם אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה כלשהי. ההסתמכות על המידע המפורט באתר הינו על אחריות הלקוח בלבד ומומלץ להתייעץ עם רופא מוסמך טרם רכישת תוסף תזונה כלשהו..

רכישה  באתר

 1. האתר מאפשר ללקוחות רכישה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר .
 2. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 3. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
 4. היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.
 5. מחיר המוצר המופיע באתר כולל מע”מ כחוק.
 6. מאג’ק טאץ’ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת שתחפוץ וכן לשלול זכות רכישה בחנות הוירטואלית על פי שיקול דעתה.
 7. מאג’ק טאץ’  שומרת לעצמה את הזכות להגביל את אפשרויות אופן אספקת המוצרים, כך שייתכן ויהיו מוצרים אשר אופן אספקתם מוגבל ל”איסוף עצמי” ו/או “משלוח עם שליח”.
 8. מאג’ק טאץ’ שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה באתר.

להסרת ספק מובהר כי המגבלה הנ”ל תקפה גם לגבי מוצר/ים שנמכר/ים באתר במסגרת מבצע או מכירה מיוחדת באתר.

 1. מאג’ק טאץ’ שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הגבלת כמות היחידות הנרכשות כמפורט לעיל מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.
 2. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג “דף מידע” המכיל את השם המסחרי של היצרן, המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, מועד ודרך אספקה, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן:  “דף המידע“) הנתונים אשר נמסרים בדף המידע כוללים מידע הנדרש לפי דין ואינו ממצה בהכרח את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים.
 3. במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שירות או בכל חומר הדפסה אחר, רשאית החברה לבטל את ההזמנה הספציפית בטרם אספקת המוצר ללקוח.
 4. כל תמונות המוצרים להמחשה בלבד.
 5. האתר mgctouch מעדכן באופן שוטף עדכונים מחברות המוצרים שנמכרים באתר. בכל מקרה בה חברה מסוימת מחליפה גודל/אריזה/עיצוב מדבקה וכו’ האתר mgctouch לא מחויב לעדכן את לקוחותיו ויספק את הסחורה כפי שקיבל אותה מהספקים שלו, אלא אם כן מחיר המוצר שונה, וכאן האתר mgctouch יספוג את הפרש המחירים והצרכן ישלם את המחיר המוצג באתר.

ביטול עסקה והחזרת מוצר

 1. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
 2. ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר.
 3. על אף האמור לעיל, ביטול הזמנה של מוצרי קוסמטיקה וטיפוח, תתאפשר רק בתנאי שאריזתם לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש במוצר.
 4. ניתן לבטל את ההזמנה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:
  * שליחת הודעה בעמוד צור קשר
  *  שליחת מייל לכתובת inbox.magictouch@gmail.com
  ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית.
 5. מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.
 6. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, ורק לאחר שהחברה תקבל את המוצרים היא תזכה את הלקוח.
 7. על מנת להבטיח שהמוצר לא ייפגם או יישבר בעת שילוחו חזרה לחברה, יש לארוז אותו באריזתו המקורית. בנוסף, אנו ממליצים לשלוח את המוצר באמצעות גוף המאפשר מעקב אחר מיקומו של המוצר בעת השילוח וכן לרכוש כיסוי ביטוחי למקרה שיגרם נזק למוצר בעת השילוח.
 8. לאחר החזרת המוצרים יזוכה הלקוח במחיר ששילם עבורם (לא כולל דמי טיפול ומשלוח), ויחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר או ב – 100 ש”ח הנמוך מבניהם.
 9. הזיכוי יעשה באותו אמצעי התשלום בה בוצעה העסקה.
 10. אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם החברה ונמצא שנעשה  בו שימוש, תהיה החברה רשאית להחליט על אי קבלת המוצר חזרה.
 11. במקרה בו המוצר אותו קיבל הלקוח לא היה תקין בעת קבלתו, באפשרות הלקוח לפנות לחברה תוך 10 ימי עסקים מיום קבלתו וזו תדאג להחלפתו במוצר תקין. החברה שומרת לעצמה כל זכות לתבוע נזקיה על מוצר שהוחזר בשל כך שערכו פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 12. זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, במקרים הבאים:
  * טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח
  * טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים כגון מוצרי קוסמטיקה וטיפוח שעבר תאריך תפוגתם ועוד).
 13. ביטול הזמנה בטרם משלוח המוצר ללקוח יעשה כמפורט להלן. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החברה, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוח.
 14. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו בחנות הוירטואלית. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
 15. במקרה של גורמים ו/או אירועים שלא בשליטת mgctouch , אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או במקרה של פעולות איבה ו/או מקרה חירום, רשאים בעלי האתר על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחה.

אספקה והובלת המוצר

 1. החברה תספק את המוצרים שהזמין הלקוח עד 14 ימי עסקים ממועד אישור הזמנתו. למען הסר ספק,ימי עסקים הינם הימים א’-ה’, אשר אינם חלים בערבי חג/ חגים ומועדים או ימי שבתון. יש להוסיף לזמני האספקה, יום עסקים נוסף המיועד לליקוט ואירוז המשלוח. יחד עם זאת, החברה תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה ככל שיהיה ניתן.
 2. המוצרים יסופקו לכתובת שמסר הלקוח במהלך תהליך הרכישה .
 3. אם בחר הלקוח להזמין את המוצרים לכתובת עסקית, יש לציין את שם החברה בכתובת הנמען.
 4. הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות חברת השילוח, פעולות איבה ו/או כוח הטבע ו/או כוח עליון.
 5. הנהלת האתר איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 6. מחיר המוצר אינו כולל את דמי המשלוח.
 7. האתר או הצוות לא יהיו אחראיים לטעויות/תקלות בשל משלוח בדואר ישראל – דואר רשום.

אחריות ושירות

 1. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
 2. האחריות לכלל מוצרי האתר קיימת עד לפתיחת המוצר. על הלקוח לקרוא את הוראות השימוש ואת הרכיבים במוצר ולוודא כי הוא לא אלרגי אליו או לכל רכיב בו.
 3. האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות הווירטואלית באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 4. הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר ו/או ראש פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 5. אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה, תחזוקה שגויה, הוספת חלקים שלא סופקו ע”י החברה עם המוצר, אובדן חלקים, תאונה, הזנחה של המוצר, חשיפת המוצר לזרם חשמלי השונה מהוראות החברה, או שבוצע טיפול ו/או תיקון כלשהו למוצר על ידי גורם שאינו החברה או מורשה מטעמה.
 6. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
 7. מאג’ק טאץ’  לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של יצרן המוצר או השירות הרלוונטיים. אפריל לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
 8. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מאג’ק טאץ’
 9. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מאג’ק טאץ’ . תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא (As Is) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי מאג’ק טאץ’ בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. מובהר כי האמור בסעיף זה יחול גם על כל המוצרים הנמכרים באתר.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. הפרטים האישיים ופרטי הרכישה שנמסרים ע”י המשתמש בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע של האתר, (מלבד פרטי כרטיס האשראי) וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצע. למרות שעל פי חוק אין המשתמש חייב למסור לנו את פרטיו האישיים, לא תוכל החברה לטפל בהזמנה ללא פרטים אלו.
  פרטי כרטיס האשראי של המשתמש אינם נשמרים במאגר של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר.
 2. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור המשתמש פרטים שגויים, לא תוכל החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אל המשתמש.
 3. במקרה שהמוצרים יחזרו אל המשתמש בגלל פרטים מוטעים שנמסרו ע”י הלקוח, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. על כן, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. החברה לא תעביר את פרטי המשתמש האישיים לגורמים אחרים, עם זאת המשתמש מסכים בעצם הרשמתו ו/או רכישה באתר כי החברה רשאית לשלוח אליו דואר אלקטרוני ומסרונים ולפנות אליו בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב.
 5. אם אין הלקוח מעוניין שהחברה תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בהודעה שקיבל.
 6. הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 7. באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשרת בחתימתי את הטופס ואת תנאיו

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובחנות הוירטואלית הינן רכושה הבלעדי של מאג’ק טאץ’.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהחנות הוירטואלית, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.