ביטולים והחזרות

 1. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
 2. ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר.
 3. על אף האמור לעיל, ביטול הזמנה של מוצרי קוסמטיקה וטיפוח, תתאפשר רק בתנאי שאריזתם לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש במוצר.
 4. ניתן לבטל את ההזמנה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:
  * שליחת הודעה בעמוד צור קשר
  *  שליחת מייל לכתובת inbox.magictouch@gmail.com
  ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית.
 5. מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.
 6. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, ורק לאחר שהחברה תקבל את המוצרים היא תזכה את הלקוח.
 7. על מנת להבטיח שהמוצר לא ייפגם או יישבר בעת שילוחו חזרה לחברה, יש לארוז אותו באריזתו המקורית. בנוסף, אנו ממליצים לשלוח את המוצר באמצעות גוף המאפשר מעקב אחר מיקומו של המוצר בעת השילוח וכן לרכוש כיסוי ביטוחי למקרה שיגרם נזק למוצר בעת השילוח.
 8. לאחר החזרת המוצרים יזוכה הלקוח במחיר ששילם עבורם (לא כולל דמי טיפול ומשלוח), ויחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר או ב – 100 ש”ח הנמוך מבניהם.
 9. הזיכוי יעשה באותו אמצעי התשלום בה בוצעה העסקה.
 10. אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם החברה ונמצא שנעשה  בו שימוש, תהיה החברה רשאית להחליט על אי קבלת המוצר חזרה.
 11. במקרה בו המוצר אותו קיבל הלקוח לא היה תקין בעת קבלתו, באפשרות הלקוח לפנות לחברה תוך 10 ימי עסקים מיום קבלתו וזו תדאג להחלפתו במוצר תקין. החברה שומרת לעצמה כל זכות לתבוע נזקיה על מוצר שהוחזר בשל כך שערכו פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 12. זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, במקרים הבאים:
  * טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח
  * טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים כגון מוצרי קוסמטיקה וטיפוח שעבר תאריך תפוגתם ועוד).
 13. ביטול הזמנה בטרם משלוח המוצר ללקוח יעשה כמפורט להלן. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החברה, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוח.
 14. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו בחנות הוירטואלית. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
 15. במקרה של גורמים ו/או אירועים שלא בשליטת Magic Touch , אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או במקרה של פעולות איבה ו/או מקרה חירום, רשאים בעלי האתר על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחה.